Odmítnutí odpovědnosti

Wilbers Publishing BV vynakládá veškeré úsilí, aby tyto stránky byly aktuální a přesné. Pokud narazíte na něco, co je nesprávné nebo zastaralé, budeme rádi, když nám dáte vědět. Uveďte prosím, kde na webu čtete informace. Poté se na to co nejdříve podíváme. Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu: info@wilberspublishing.nl.

Nepovažujeme se za zodpovědné za škody vyplývající z nepřesností nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z problémů způsobených nebo spojených s distribucí informací přes internet, jako jsou poruchy nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Wilbers Publishing BV se nepovažuje za odpovědnou za jakoukoli škodu utrpěnou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých Wilbers Publishing BV nebo jménem společnosti Wilbers Publishing BV prostřednictvím této stránky.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu těchto stránek náleží třetím stranám, které obsah samy umístily nebo od nichž Wilbers Publishing BV získalo uživatelskou licenci.

Kopírování, distribuce a jakékoli jiné použití těchto materiálů není povoleno bez písemného souhlasu Wilbers Publishing BV, s výjimkou a pouze tehdy, pokud je stanoveno jinak v předpisech závazného zákona (jako je právo citovat), pokud konkrétní obsah neurčuje jinak.

V případě dotazů nebo problémů s dostupností stránek nás prosím neváhejte kontaktovat.