Navzdory neustálé péči a pozornosti, kterou věnujeme skladbě těchto stránek a údajům v nich obsaženým, společnost Wilbers Publishing BV nezaručuje úplnost, přesnost ani nepřetržitou aktuálnost údajů a obsahu stránek. Společnost Wilbers Publishing BV proto nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody jakékoli povahy, které vyplývají z používání stránky nebo z ní vyplývající (nebo ne) přístupnosti stránky.
Prohlášení a názory vyjádřené v článcích a oznámeních na stránkách tohoto webu jsou názory autorů a nikoli (nutně) vyjádření webmastera, poskytovatele internetu nebo Wilbers Publishing BV. Společnost Wilbers Publishing BV nemůže být žádným způsobem odpovědná za jejich obsah a není odpovědná za žádné přímé ani nepřímé škody, které mohou vyplynout z příslušných prohlášení.

Společnost Wilbers Publishing BV nemůže zaručit, že informace uvedené na těchto stránkách jsou vhodné pro účely, pro které tyto informace konzultujete.
Společnost Wilbers Publishing BV nezaručuje ani nepodporuje žádný výrobek nebo službu uvedenou na těchto stránkách ani nezaručuje žádné nároky výrobce těchto výrobků. V této souvislosti je vždy doporučeno, aby uživatel těchto stránek vyhledával nezávislé informace a / nebo prováděl výzkum za účelem využití informací získaných prostřednictvím těchto stránek.

Informace na těchto stránkách jsou pravidelně doplňovány a / nebo upravovány. Společnost Wilbers Publishing BV si vyhrazuje právo na jakékoli změny s okamžitým účinkem a bez jakéhokoli oznámení.

 

Odkazy na jiné internetové stránky

Na těchto stránkách naleznete řadu odkazů na jiné webové stránky. Wilbers Publishing BV neodpovídá za obsah těchto stránek.

Odpovězte

E-mailová adresa nebude zveřejněna. Požadovaná pole jsou označena symbolem *

Maximální velikost nahraného souboru: 8 MB. můžete nahrát: obraz. Odkazy na YouTube, Facebook, Twitter a další služby vložené do textu komentáře budou automaticky vloženy. Sem přetáhněte soubory