Wilbers Publishing BV vynakládá veškeré úsilí, aby tyto stránky byly aktuální a přesné. Pokud však narazíte na něco, co je nesprávné nebo zastaralé, budeme rádi, když nám dáte vědět. Uveďte prosím, kde na webu čtete informace. Poté se na to co nejdříve podíváme. Svou odpověď zašlete e-mailem na adresu: ln.keissalkma@retsamtsop.

Nepovažujeme se za zodpovědné za škody vyplývající z nepřesností nebo opomenutí, ani za škody vyplývající z problémů způsobených nebo spojených s distribucí informací přes internet, jako jsou poruchy nebo přerušení. Při používání webových formulářů se snažíme omezit počet povinných polí na minimum. Wilbers Publishing BV se nepovažuje za odpovědnou za jakoukoli škodu utrpěnou v důsledku použití dat, rad nebo nápadů poskytnutých Wilbers Publishing BV nebo jménem společnosti Wilbers Publishing BV prostřednictvím této stránky.

Používání stránek a všech jejich součástí (včetně fór) je podmíněno podmínky použití. Pouhé používání těchto stránek předpokládá znalost a přijetí těchto podmínek použití.

Odpovědi a žádosti o soukromí podané e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře jsou zpracovány stejným způsobem jako dopisy. To znamená, že od nás můžete očekávat odpověď nejpozději do jednoho měsíce. V případě složitých požadavků vás budeme informovat do 1 měsíce, pokud budeme potřebovat maximálně 3 měsíců.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s vaší odpovědí nebo žádostí o informace, budou použity pouze v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů.

Společnost Wilbers Publishing BV vynakládá veškeré úsilí na ochranu svých systémů před jakoukoli formou nezákonného použití. Wilbers Publishing BV za tímto účelem přijme vhodná technická a organizační opatření, mimo jiné s ohledem na standardy technologie. Nenese však odpovědnost za jakoukoli škodu, přímou a/nebo nepřímou, kterou utrpí uživatel stránek a která vznikne v důsledku nezákonného používání jejích systémů třetí stranou.

Wilbers Publishing BV nenese žádnou odpovědnost za obsah stránek, na které nebo z nichž je vytvořen hypertextový odkaz nebo jiný odkaz. Produkty nebo služby nabízené třetími stranami podléhají platným podmínkám těchto třetích stran.

Všechna práva duševního vlastnictví k obsahu na této stránce jsou svěřena společnosti Wilbers Publishing BV.

Pokud není uvedeno jinak, obsah těchto stránek je dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 3.0 Netherlands.

V případě dotazů nebo problémů s dostupností stránek nás prosím neváhejte kontaktovat.