Prohlášení o ochraně osobních údajů (EU)

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno 3. dubna 2024 a vztahuje se na občany a zákonné osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru a Švýcarsku.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětlujeme, co děláme s údaji, které poskytujeme https://amklassiek.nl o vás. Doporučujeme, abyste si toto prohlášení pozorně přečetli. Při našem zpracování dodržujeme požadavky právních předpisů na ochranu soukromí. To mimo jiné znamená, že:

 • jasně uvádíme účely, pro které zpracováváme osobní údaje. Děláme to prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů;
 • snažíme se omezit náš sběr osobních údajů pouze na osobní údaje, které jsou nezbytné pro legitimní účely;
 • nejprve vás požádáme o výslovné povolení ke zpracování vašich osobních údajů v případech, kdy je vyžadováno vaše povolení;
 • přijímáme příslušná bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů a také požadujeme, aby strany, které zpracovávají osobní údaje naším jménem;
 • respektujeme vaše právo nabízet, opravovat nebo mazat vaše osobní údaje na vaši žádost.

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete vědět přesně, jaké informace o vás ukládáme, kontaktujte nás.

1. Účel, údaje a doba uchovávání

Můžeme přijímat nebo shromažďovat osobní údaje pro řadu účelů souvisejících s naším podnikáním, včetně následujících: (kliknutím rozbalíte)

2. Sdílejte s ostatními stranami

Tyto údaje sdílíme nebo poskytujeme zpracovatelům pouze pro následující účely:

Procesory

Jméno: Post
Pozemek: Nederland
Účel: Přeprava
Jméno: Příspěvek Německo
Pozemek: Německo
Účel: Přeprava

3. Cookies

Naše stránky používají soubory cookie. Pro více informací o cookies nás prosím kontaktujte Zásady používání souborů cookie

4. Sdílejte s ostatními stranami

Osobní údaje sdílíme, pokud jsme povinni poskytnout informace ze zákona nebo soudního příkazu, v reakci na vymáhání práva, v rozsahu povoleném jinými právními ustanoveními, nebo pro vyšetřování problému veřejné bezpečnosti.

Pokud je naše stránka nebo organizace získána, prodána nebo zapojena do fúze či akvizice, mohou být vaše informace předány našim poradcům a potenciálním kupcům a předány novým vlastníkům.

5. Zabezpečení

Bezpečnost osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Přijímáme příslušná bezpečnostní opatření, abychom omezili zneužití a neoprávněný přístup k osobním údajům. Zajišťujeme například, aby k vašim datům měli přístup pouze nezbytní lidé, aby byl přístup k těmto datům chráněn a aby byla pravidelně kontrolována naše bezpečnostní opatření.

6. Webové stránky třetích stran

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na stránky třetích stran, na které jsou na těchto stránkách odkazy. Nezaručujeme, že tyto stránky nakládají s vašimi osobními údaji spolehlivým a bezpečným způsobem. Doporučujeme, abyste si před použitím těchto stránek přečetli prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Změny v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme, abyste si pravidelně prohlašovali toto prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste si byli vědomi těchto změn. Navíc vás budeme také kdykoli aktivně informovat.

8. Přístup a změna dat

Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, kontaktujte nás. Můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Máte následující práva:

 • Máte právo vědět, proč jsou vaše osobní údaje potřebné, co se s nimi stane a jak dlouho jsou uchovávány.
 • Právo na prohlížení: můžete odeslat žádost o zobrazení dat, která o vás zpracováváme
 • Právo na opravu a doplnění: Máte právo doplňovat, opravovat, mazat nebo blokovat vaše osobní údaje, kdykoli budete chtít.
 • Pokud nám udělíte povolení ke zpracování vašich údajů, máte právo toto povolení odebrat a vaše osobní údaje odstranit.
 • Právo na přenositelnost dat: Máte právo vyžádat si všechna svá osobní data od správce dat a převést je v plném rozsahu na jiný správce dat.
 • Právo na objekt: můžete zpochybnit zpracování vašich dat. Setkáváme se s tím, pokud neexistují dobré důvody ke zpracování.

Ujistěte se, že jste vždy jasně uvedli, kdo jste, takže si můžeme být jisti, že nezměníme ani neodstraníme informace od nesprávné osoby.

9. Podat stížnost

Pokud nejste spokojeni s tím, jak nakládáme se zpracováním vašich osobních údajů (stížnost na), máte právo podat stížnost nizozemskému úřadu pro ochranu údajů.

10. Kontaktní informace

Wilbers Publishing BV
Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft
Nederland
Webové stránky: https://amklassiek.nl
E-mail: info@wilberspublishing.nl
Telefonní číslo: 0315-681326